24
jan
Besloten debat
24 januari 2020 10:00
E-mailprocedure

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk

E-mailprocedure: "Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 14:07
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
De fracties van de VVD, CDA, D66 en de Partij voor de Dieren/GroenLinks/ChristenUnie hebben suggesties ingediend. Het voorstel is op de gedane suggesties gebaseerd.
 
Het rondetafelgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 februari 2020 van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u aan-of opmerkingen ten aanzien van de opzet heeft, verzoek ik u dat uiterlijk morgen, vrijdag 24 januari om 10.00 uur kenbaar te maken via cie.jv@tweedekamer.nl, zodat de opzet definitief kan worden vastgesteld.
 
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger 
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk op 24 januari 2020

Agendapunten

1
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk