Commissievergaderingen

Woensdag 18 december 2019

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 11:45 uur

Rechtshandhaving Caribisch deel Koninkrijk

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Zeden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders (Verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Digitalisering in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 11.30 uur i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil (verplaatst naar 18 december 10.00 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Stikstofproblematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Aandacht voor armoede in Nederland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Mijnbouw/Groningen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19) (TK 32315-13)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verkeersveiligheid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie) - 33506-40

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarplan 2020 Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Project Verwerving F-35 (wordt verplaatst naar 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Maatschappelijke opvang (verplaatst naar 19 december 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil (verplaatst naar 18 december 10.00 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Klompezaal (besloten)