Commissievergaderingen

Maandag 8 april 2019

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 140th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Doha, Qatar (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Global parliamentary conference on the World Bank & IMF

Werkbezoek
Washington D.C. (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 08:00 - 09:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

EU

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:40 uur

Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure - Omzetten AO Informele EU-Gezondheidsraad in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Senior Bureau Official Michael Murphy from U.S. Department of State

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 17:44 uur

Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme”

Notaoverleg

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Informele Cohesieraad dd 12 april 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:30 uur

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om een reactie aan de minister van LNV te vragen op het artikel ‘De schrijftafelmoord op de bijen’ van Follow the Money, te ontvangen uiterlijk 9 april om 18.00 uur...

E-mailprocedure
(besloten)