Rondetafelgesprek : Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis

De vergadering is geweest

8 april 2019
10:00 - 12:40 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Rondetafelgesprek Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis

 2. 2

  Blok 1 - 10.00 - 10.45 uur: Deskundigen/beroepsgroep

   
  • Mw. Vera Naber, bestuurslid  NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • Prof. Arne Popma, hoogleraar VUmc, kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan Bascule
  • Mw. Yvette Dijkxhoorn, lid NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen)
  • Mw. Dorothé van Kempen, programmaleider jeugd/coördinator CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)
    
 3. 3

  Blok 2 - 10.50 - 11.50 uur: Zorgaanbieders/-inkopers

   
  • Mw. Nelleke de Koning, voorzitter waardenetwerk Gezond Opgroeien van GGZ Nederland, kinder en jeugdpsychiater verbonden aan Bascule
  • Dhr. Frank Bluiminck, directeur VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
  • Mw. Christine Pollmann, voorzitter landelijke VNG werkgroep JGGZ / hoofd afdeling Jeugd gemeente Amsterdam)
  • Dhr. Wout Adema, directeur zorg ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
  • Dhr. Geert Schipaanboord, coördinator jeugdzorg VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
    
 4. 4

  Blok 3 - 11.55 - 12.40 uur: Ervaringsdeskundigen

   
  • Mw. Illya Soffer, directeur Ieder(in)
  • Dhr. Karol Henke, directeur MIND/NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)
  • Mw. Aline Molenaar, directeur Per Saldo
  • Mw. Nely Sieffers, voorzitter stichting Uw Ouderplatform
   
   
 5. 5

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data