Rondetafelgesprek

Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis

Rondetafelgesprek: "Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek - Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis - 8 april 2019 - 10.00 - 12.40 uur - Aanpassing lijst van genodigden

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis
2
Blok 1 - 10.00 - 10.45 uur: Deskundigen/beroepsgroep

Details

 
 • Mw. Vera Naber, bestuurslid  NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
 • Prof. Arne Popma, hoogleraar VUmc, kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan Bascule
 • Mw. Yvette Dijkxhoorn, lid NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen)
 • Mw. Dorothé van Kempen, programmaleider jeugd/coördinator CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)
   
3
Blok 2 - 10.50 - 11.50 uur: Zorgaanbieders/-inkopers

Details

 
 • Mw. Nelleke de Koning, voorzitter waardenetwerk Gezond Opgroeien van GGZ Nederland, kinder en jeugdpsychiater verbonden aan Bascule
 • Dhr. Frank Bluiminck, directeur VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
 • Mw. Christine Pollmann, voorzitter landelijke VNG werkgroep JGGZ / hoofd afdeling Jeugd gemeente Amsterdam)
 • Dhr. Wout Adema, directeur zorg ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
 • Dhr. Geert Schipaanboord, coördinator jeugdzorg VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
   
4
Blok 3 - 11.55 - 12.40 uur: Ervaringsdeskundigen

Details

 
 • Mw. Illya Soffer, directeur Ieder(in)
 • Dhr. Karol Henke, directeur MIND/NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)
 • Mw. Aline Molenaar, directeur Per Saldo
 • Mw. Nely Sieffers, voorzitter stichting Uw Ouderplatform
 
 
5
Position papers

Te behandelen: