Commissievergaderingen

Woensdag 6 maart 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Democratic Governance (CDSDG) and Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR) Visit

Werkbezoek
Athene, Griekenland (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:45 - 11:00 uur

Informeel overleg tussen OCW-bewindslieden en commissie over o.a. planning, gebruiken en werkwijzen

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over contingency maatregelen omtrent het voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure verzoek feitelijke vragenronde over de brief inzake het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

JBZ-Raad Brussel op 7 en 8 maart 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Raemakers (D66) om het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 21 maart 2019 te annuleren en op een later moment in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vrachtwagenheffing

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2019 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Wij Zien Je Wel (WZJW) toelichting op tussenrapportage en pilot projecten

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep De juiste zorg op de juiste plek

Vergadering
Schaperkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

prof Nollkaemper over Venezuela

Gesprek
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda Nederlanders in het buitenland

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

TenneT en Enexis - leveringszekerheid; aansluiting zonneparken en netcapaciteit Noord-Nederland

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluit houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche) - 34111-28

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rapporten inzake het WODC

Algemeen overleg
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Internationaal financieren in perspectief: kansen pakken, resultaten boeken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

voorbereidingsgroep Kennisagenda 2019: Nederlanders in het buitenland en consulaire dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Plantgezondheid

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Dhr. Peter Sands, directeur Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep Kennisagenda 2019: Vervolging en berechting van ISIS-strijders VERPLAATST

Vergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda thema Handel

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Misstanden in jeugdzorginstellingen (verplaatst naar 17 april 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Aanbieding en bespreking van het rapport ‘Gendersensitief beleid: Illustratieve voorbeelden’ door Atria

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Toelichtingen op factsheets over de Europese btw-voorstellen

Gesprek
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Staat van de Woningmarkt

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Emancipatie

Vergadering
(besloten)