Algemeen overleg : Staat van de Woningmarkt

De vergadering is geweest

6 maart 2019
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Woondeal Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het briefadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het versnellen van de woningbouwproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Samenhang evaluatie herziene Woningwet en Nationale woonagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Oprichting Transformatiefaciliteit, een financieringsfaciliteit voor binnenstedelijke transformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de reactie op het rapport “Thuis in de toekomst; Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking” van de Neprom

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Staat van de Woningmarkt 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Middenhuur, starters en de rol van beleggers op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Leennormen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data