Algemeen overleg

Staat van de Woningmarkt

Algemeen overleg: "Staat van de Woningmarkt"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2019, over de Staat van de Woningmarkt
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Staat van de Woningmarkt op 6 maart 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten