Commissievergaderingen

Woensdag 10 oktober 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES)

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 11 en 12 oktober 2018 in Luxemburg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Beckerman (SP) om de minister van EZK een brief te vragen ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw op 11 oktober 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door de Europese Rekenkamer over de criteria voor het succesvol invoeren van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - is geannuleerd en zal dus geen doorgang vinden

Technische briefing
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek uitstel AO Transparantie (11/10)

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Begroting Defensie 2019 met het ministerie van Defensie

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Stichting Vliegramp MH-17

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

HGIS-nota 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit wijziging Reglement rijbewijzen / Arbeidstijdenbesluit experiment vrijstelling rijden met elektrische bedrijfsauto’s

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begroting ministerie Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Meerjarenplan ILT 2019-2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

JBZ-Raad op 11 en 12 oktober 2018 in Luxemburg (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

JBZ-Raad op 11 en 12 oktober 2018 in Luxemburg (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie transparantie-initiatief Eurogroep

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

REACH, Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel (verplaatst naar 17 oktober)

Technische briefing
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Groen Onderwijs (het AO start na Regeling van Werkzaamheden van 13.00 uur)

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting LNV 2019 (hoofdstuk XIV)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Pakket Belastingplan 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toevoeging particulier onderwijs aan AO Schaduwonderwijs en uitbreiding spreektijd met 2 minuten

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

(Agrarische) ondernemers uit Groningen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (verplaatst naar 22 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Monitor Brede Welvaart

Vergadering

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:15 - 16:15 uur

Algemene Rekenkamer over begroting 2019

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Voorbereidingen aangaande scenario's voor Brexit (contingency planning)

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)