Commissievergaderingen

Maandag 28 mei 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Spring Session

Werkbezoek
Warsaw, Poland (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Emailprocedure: Verzoek om een drietal vragen over de dienstverlening van het UWV (n.a.v. artikel in Trouw) namens de commissie aan de minister SZW voor te leggen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m 5 juni 2018 (informeel)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Better Europe BVBA, namens delegatie van senior beleidsmedewerkers van regering van Kosovo

Bijzondere procedure
Dreeskamer (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 18:03 uur

Defensienota 2018 – investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid

Notaoverleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbod Algemene Rekenkamer aangaande het houden van een presentatie aansluitend aan de technische briefing d.d. 6 juni 2018

E-mailprocedure
(besloten)