Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m 5 juni 2018 (informeel)

De vergadering is geweest

28 mei 2018
12:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Indien u naar aanleiding van het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op van zondag 3 t/m dinsdag 5 juni 2018 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 29 mei 2018.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de informele Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m 5 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Openbare raadpleging over EU-initiatief inzake bestuivers - voorgenomen NL inzet

  Te behandelen:

  Loading data