Bijzondere procedure : Better Europe BVBA, namens delegatie van senior beleidsmedewerkers van regering van Kosovo

De vergadering is geweest

28 mei 2018
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Dreeskamer
Commissie: Europese Zaken

Bijlage

Deelnemers

 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Better Europe BVBA, namens delegatie van senior beleidsmedewerkers van regering van Kosovo

  Het lid Anne Mulder (VVD) ontvangt de delegatieleden van senior beleidsmedewerkers van de regering van Kosovo in bijzondere procedure. De heer Mulder nodigt de Leden van harte uit om aan te sluiten bij dit gesprek.
  De voertaal is Engels.
  Aanmelden is mogelijk via cie.eu@tweedekamer.nl.
 2. 2

  Verzoek Better Europe BVBA, namens delegatie van senior beleidsmedewerkers van regering van Kosovo (GCS), om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken tijdens werkbezoek aan Nederland d.d. 28 en 29 mei 2018