Notaoverleg : Defensienota 2018 – investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid

De vergadering is geweest

28 mei 2018
13:30 - 18:03 uur
Commissie: Defensie
Indicatieve spreektijdverdeling (eerste en tweede termijn gezamenlijk):
VVD 12, PVV 10, CDA 9, D66 9, GroenLinks 7, SP 7, PvdA 5, ChristenUnie 4, PvdD 4, 50PLUS 3, SGP 3, DENK 3, FvD 2.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie
 • B. Visser
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Erratum bijlage III Defensienota

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid, samenwerking met civiele partners 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het adviesrapport WRR ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een Strategische Visie op het Defensiebeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data