Commissievergaderingen

Maandag 26 maart 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 138th Assembly

Werkbezoek
Genevé (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek 'Werk voor asielzoekers en statushouders'

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Kröger om een reactie van de minister n.a.v. het NOS-artikel over het pulsvisserijonderzoek t.b.v. AO Visserij

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 21:00 uur

Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018

Notaoverleg
Plenaire zaal Tweede Kamer

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Rondetafelgesprek inzake misstanden in de noodhulpsector

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Werkbezoek aan DSI en Tuchtraad banken

Werkbezoek
Geannuleerd Amsterdam (besloten)