Notaoverleg

Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018

Notaoverleg: "Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie ivm toevoeging agendapunt *

Dit notaoverleg vindt plaats in de plenaire zaal.


De aanwijzingen voor de orde van dit overleg zijn in de bijlage aan deze convocatie toegevoegd.

 

Bijlagen

Stenogram
Download Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 26 maart 2018, over de Staat van de Europese Unie 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 december 2017, over het EU-voorstel: Witboek toekomst van Europa; beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025

Te behandelen:

7
Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 februari 2018, over de toespraak over de Nederlandse visie op Europa die de Minister-President voornemens is op 2 maart 2018 te houden

Te behandelen:

9
Bijlage

Details

Bijzonderheden met betrekking tot de deelname van leden van het Europees Parlement aan debatten in de Tweede Kamer.
 
Zitplaatsen
De aanwezige Nederlandse leden van het Europees Parlement kunnen tijdens het plenair debat een zitplaats innemen in de plenaire zaal, te weten een van de zetels die is toegewezen aan hun partijgenoten in de Tweede Kamer.
 
Sprekersvolgorde
Wat betreft de volgorde van sprekers zullen de leden van de Tweede Kamer en de Nederlandse leden van het Europees Parlement afwisselend, fractiegewijs, het woord krijgen. Voor wat betreft de fractievolgorde, is de fractiegrootte in de Tweede Kamer leidend.
 
Spreektijd
Het debat wordt gevoerd met naar fractiegrootte vastgestelde spreektijden. Spreektijden zijn niet onderling uitwisselbaar tussen de fracties van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement.
 
Het debat wordt gevoerd met de volgende spreektijden in eerste termijn.
 
 
8 minuten spreektijd
VVD
PVV
CDA
D66
 
6 minuten spreektijd
GroenLinks
SP
PvdA
 
4 minuten spreektijd
ChristenUnie
50PLUS
Partij voor de Dieren
SGP
DENK
Forum voor Democratie
 
Voor de Nederlandse Europarlementariërs geldt een spreektijd van 4 minuten spreektijd in eerste termijn.
 
Voor alle sprekers geldt dat de spreektijd in tweede termijn een derde van de spreektijd in eerste termijn bedraagt.
 
Interrupties
Het is de Nederlandse leden van het Europees Parlement niet toegestaan de leden van de Tweede Kamer, de leden van de regering of elkaar te interrumperen. Indien echter een Tweede Kamerlid of een lid van de regering ingaat op de inbreng van een Nederlands lid van het Europees Parlement en er sprake kan zijn van misinterpretatie, is het ter beoordeling van de Voorzitter of betrokkene de gelegenheid krijgt om daar op te reageren.
 
Moties
Leden van het Europees Parlement kunnen geen moties indienen, noch medeondertekenaar zijn van een motie.
 
 

 
10
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: