Notaoverleg : Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018

De vergadering is geweest

26 maart 2018
12:30 - 21:00 uur
Locatie: Plenaire zaal Tweede Kamer
Commissie: Europese Zaken
Herziene convocatie ivm toevoeging agendapunt *

Dit notaoverleg vindt plaats in de plenaire zaal.


De aanwijzingen voor de orde van dit overleg zijn in de bijlage aan deze convocatie toegevoegd.

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. (Mark) Rutte
  minister-president
 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • J.C. van Baalen (EP/VVD) ()
 • V. Maeijer (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E. de Lange (EP/CDA) ()
 • K. Verhoeven (D66)
 • G.J. Gerbrandy (EP/D66) ()
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • B. Eickhout (EP/GroenLinks) ()
 • R.M. Leijten (SP)
 • C.D. de Jong (EP/SP) ()
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • P.J.G. Tang (EP/PvdA) ()
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • P. van Dalen (EP/CU/SGP) ()
 • L. van Raan (PvdD)
 • A.A.H. Hazekamp (EP/PvdD) ()
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Staat van de Europese Unie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 december 2017, over het EU-voorstel: Witboek toekomst van Europa; beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling Europees minister van Economische Zaken en Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het AIV-advies “De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 februari 2018, over de toespraak over de Nederlandse visie op Europa die de Minister-President voornemens is op 2 maart 2018 te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkprogramma van de Europese Commissie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bijlage

  Bijzonderheden met betrekking tot de deelname van leden van het Europees Parlement aan debatten in de Tweede Kamer.
   
  Zitplaatsen
  De aanwezige Nederlandse leden van het Europees Parlement kunnen tijdens het plenair debat een zitplaats innemen in de plenaire zaal, te weten een van de zetels die is toegewezen aan hun partijgenoten in de Tweede Kamer.
   
  Sprekersvolgorde
  Wat betreft de volgorde van sprekers zullen de leden van de Tweede Kamer en de Nederlandse leden van het Europees Parlement afwisselend, fractiegewijs, het woord krijgen. Voor wat betreft de fractievolgorde, is de fractiegrootte in de Tweede Kamer leidend.
   
  Spreektijd
  Het debat wordt gevoerd met naar fractiegrootte vastgestelde spreektijden. Spreektijden zijn niet onderling uitwisselbaar tussen de fracties van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement.
   
  Het debat wordt gevoerd met de volgende spreektijden in eerste termijn.
   
   
  8 minuten spreektijd
  VVD
  PVV
  CDA
  D66
   
  6 minuten spreektijd
  GroenLinks
  SP
  PvdA
   
  4 minuten spreektijd
  ChristenUnie
  50PLUS
  Partij voor de Dieren
  SGP
  DENK
  Forum voor Democratie
   
  Voor de Nederlandse Europarlementariërs geldt een spreektijd van 4 minuten spreektijd in eerste termijn.
   
  Voor alle sprekers geldt dat de spreektijd in tweede termijn een derde van de spreektijd in eerste termijn bedraagt.
   
  Interrupties
  Het is de Nederlandse leden van het Europees Parlement niet toegestaan de leden van de Tweede Kamer, de leden van de regering of elkaar te interrumperen. Indien echter een Tweede Kamerlid of een lid van de regering ingaat op de inbreng van een Nederlands lid van het Europees Parlement en er sprake kan zijn van misinterpretatie, is het ter beoordeling van de Voorzitter of betrokkene de gelegenheid krijgt om daar op te reageren.
   
  Moties
  Leden van het Europees Parlement kunnen geen moties indienen, noch medeondertekenaar zijn van een motie.
   
   

   
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data