Commissievergaderingen

Maandag 12 maart 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Vergadering
Parijs (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Misbruik in de sport

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Datum hoorzitting RvC-voorzitter ING

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 15:25 uur

Misbruik in de sport

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Planning algemeen overleg MH-17

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Grashoff (GL) om de minister van LNV te verzoeken om een reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State over het schorsen van twee natuurvergunningen waarbij het Programma...

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van Raan (PvdD) week uitstel feitelijke vragen Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

E-mailprocedure
(besloten)