Agendapunten

 1. Rondetafelgesprek Misbruik in de Sport

 2. Blok 1 13.00 - 13.45 uur: Onderzoekscommissie

  1. Dhr. Klaas de Vries (voorzitter commissie)
  2. Mw. Clémence Ross- van Dorp (lid commissie)
  3. Dhr. Egbert Myjer (lid commissie)
  4. Dhr. Bert Kreemers (secretaris commissie)
   
 3. Blok 2 13.50 – 14.35 uur: Experts

  1. Mw. Willie Westerhof (Kenniscentrum Sport)
  2. Mw. Inge Caringbould (wetenschapper, Universiteit Utrecht)
  3. Mw. Nicolette Schipper van Veldhoven (lector Windesheim)
  4.Dhr. Anton van Wijk (expert onderzoeken zeden, Bureau Beke)
  5.Mw. Marjan Olfers (bijzonder hoogleraar Sport en Recht, VU)

   
 4. Blok 3 14.40 – 15.25 uur: Sportorganisaties

  1. Dhr. Emiel Krijt (adviseur Public affairs NOC*NSF, projectleider
     implementatie aanbevelingen Commissie De Vries, lid Task Force
     tegengaan seksuele intimidatie en misbruik in de sport)

  2. Dhr. Mark van Berkum (bestuurssecretaris amateurvoetbal KNVB,
     lid Task Force tegengaan
  seksuele intimidatie en misbruik in de 
     sport)

  3. Mw. Rosalie Tamminga (manager bestuurlijke zaken/compliance
     KNLTB, lid Task Force tegengaan
  seksuele intimidatie en misbruik
     in de sport)

  4. Mw. Henriëtte van der Weg (coördinator Vrijwilligersbeleid / Veilig
     Sportklimaat, HR-adviseur, vertrouwenscontactpersoon bij de  
     KNGU)

  5. Mw. Dagmar de Ruijter - van Doremaele (afdelingshoofd KNZB
     met aandachtsvelden Veilig Sportklimaat, code blauw, binding en
     lidmaatschap)

   
 5. Position papers rondetafelgesprek Misbruik in de sport

  Te behandelen: