Rondetafelgesprek

Misbruik in de sport

Rondetafelgesprek: "Misbruik in de sport"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Misbruik in de sport - 12 maart 2018 - 13.00 - 15.25 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek Misbruik in de Sport
2
Blok 1 13.00 - 13.45 uur: Onderzoekscommissie

Details

1. Dhr. Klaas de Vries (voorzitter commissie)
2. Mw. Clémence Ross- van Dorp (lid commissie)
3. Dhr. Egbert Myjer (lid commissie)
4. Dhr. Bert Kreemers (secretaris commissie)
 
3
Blok 2 13.50 – 14.35 uur: Experts

Details

1. Mw. Willie Westerhof (Kenniscentrum Sport)
2. Mw. Inge Caringbould (wetenschapper, Universiteit Utrecht)
3. Mw. Nicolette Schipper van Veldhoven (lector Windesheim)
4.Dhr. Anton van Wijk (expert onderzoeken zeden, Bureau Beke)
5.Mw. Marjan Olfers (bijzonder hoogleraar Sport en Recht, VU)

 
4
Blok 3 14.40 – 15.25 uur: Sportorganisaties

Details

1. Dhr. Emiel Krijt (adviseur Public affairs NOC*NSF, projectleider
   implementatie aanbevelingen Commissie De Vries, lid Task Force
   tegengaan seksuele intimidatie en misbruik in de sport)

2. Dhr. Mark van Berkum (bestuurssecretaris amateurvoetbal KNVB,
   lid Task Force tegengaan
seksuele intimidatie en misbruik in de 
   sport)

3. Mw. Rosalie Tamminga (manager bestuurlijke zaken/compliance
   KNLTB, lid Task Force tegengaan
seksuele intimidatie en misbruik
   in de sport)

4. Mw. Henriëtte van der Weg (coördinator Vrijwilligersbeleid / Veilig
   Sportklimaat, HR-adviseur, vertrouwenscontactpersoon bij de  
   KNGU)

5. Mw. Dagmar de Ruijter - van Doremaele (afdelingshoofd KNZB
   met aandachtsvelden Veilig Sportklimaat, code blauw, binding en
   lidmaatschap)

 
5
Position papers rondetafelgesprek Misbruik in de sport

Te behandelen: