Commissievergaderingen

Woensdag 13 december 2017

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum

Werkbezoek
Washington DC (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

Vergadering
Parijs (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Energieraad (formeel) op 18 december 2017 (wordt omgezet in schriftelijk overleg op 8 december 2017)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Sociale veiligheid in en rond scholen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Adoptie (is verplaatst naar 18 januari 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Inburgering en integratie (wordt voortgezet)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Basisregistratie Personen en paspoorten

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

MBO

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

AO behandelvoorbehoud CO2-emissies auto’s en busjes

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure verzoek om een schriftelijk overleg over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang - 31322-340

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode - 34822

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (is verplaatst naar 21 december 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Circulaire Economie (uitgesteld tot februari 2018 - datum volgt)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek reactie op rapport Amnesty International Libië

E-mailprocedure
(besloten)