Agendapunten

 1. Onderzoek MWM2 onder taaldocenten van inburgeraars

  Te behandelen:

 2. Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over aanbieden van taal- en inburgeringscursussen

  Te behandelen:

 3. Reactie op de motie van het lid Voortman over het evaluatieproces van het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij

  Te behandelen:

 4. Uitvoering gewijzigde motie van de leden Karabulut en Potters over vervolgonderzoek naar de TRSO's in Nederland

  Te behandelen:

 5. Reactie op het verzoek van het lid Jasper Van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 april 2017, over taaldocenten die forse kritiek hebben op het inburgeringsexamen en pre-evaluatie Wet inburgering 2013

  Te behandelen:

 6. Evaluatie KIS (Kennisplatform Integratie en Samenleving)

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek commissie over een brief van het Comité NT2 over problemen met inburgering

  Te behandelen: