Algemeen overleg

Basisregistratie Personen en paspoorten

Algemeen overleg: "Basisregistratie Personen en paspoorten "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten d.d. 13 december 2017
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2017, over Basisregistratie Personen en paspoorten

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten