Debat geweest
13 december 2017 | 10:00 - 11:30
Algemeen overleg

Energieraad (formeel) op 18 december 2017 (wordt omgezet in schriftelijk overleg op 8 december 2017)

Algemeen overleg: "Energieraad (formeel) op 18 december 2017 (wordt omgezet in schriftelijk overleg op 8 december 2017)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Herziene convocatie algemeen overleg Energieraad op 13 december 2017 t.v.v. de Energieraad (formeel) op 18 december 2017; AO wordt omgezet in SO

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Indien een van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Energieraad van 18 december 2017, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 12 december 2017.