Agendapunten

  1. Indien een van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Energieraad van 18 december 2017, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 12 december 2017.

  2. Verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017

    Te behandelen:

  3. Geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017

    Te behandelen: