Commissievergaderingen

Woensdag 22 november 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-Committee on the Rights of Minorities

Werkbezoek
Boekarest (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

RBZ/Ontwikkelingssamenwerking (verplaatst naar 6 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

Interparlementaire bijeenkomst over cohesiebeleid in het Europees Parlement

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Constituerende vergadering Infrastructuur en Waterstaat (verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter)

Constituerende vergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Resultaten Aedes-benchmark

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 10:30 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter cie. VWS

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Dierenwelzijn en de rol van de dierenarts

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Bevindingen begrotingsrapporteurs Middendorp en Jetten (DIRECT AANSLUITEND AAN DE PROCEDUREVERGADERING)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

ARK - Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 34775-XVI-13

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Geneesmiddelenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

RIVM over het rapport 'PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016'

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 14:45 uur

Constituerende vergadering Justitie en Veiligheid (verkiezing voorzitter en ondervoorzitter)

Constituerende vergadering
Klomp├ęzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

EP-rapporteur Jongerius over de detacheringsrichtlijn

Gesprek
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Transportraad d.d. 5 december

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal