Algemeen overleg : Geneesmiddelenbeleid

De vergadering is geweest

22 november 2017
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aankondiging twee kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Twee nieuwe indicaties Pembrolizumab in de pakketsluis

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport werkgroep geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies beschikbaarheidbijdrage in relatie tot dienstapotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Doorgeleverde bereidingen naar aanleiding van motie van het lid Otwin van Dijk over een plan van aanpak voor doorgeleverde eigen bereidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  IGZ onderzoek Thyrax

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Monitor 'Uitgaven geneesmiddelen MSZ' en rapport 'Toegankelijkheid dure geneesmiddelen' van de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vergoeding geneesmiddel palbociclib

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere reactie op de uitzending van het tv-programma Radar over het meegeven van zware pijnstillers op basis van vervalste recepten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Instelling Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over het bericht “Farmaceuten overdrijven hun kosten enorm”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Financiële Arrangementen geneesmiddelen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering motie van het lid Arno Rutte over een leidende rol bij geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang geneesmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie op een artikel op Telegraaf.nl inzake 'Apotheek die zelf medicijnen bereidt in gevaar’

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven