Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VES - 22 november 2017 - 10.30-11.30 uur - i.v.m. gewijzigde tijd - vergadering begint zoveel eerder als later na constituerende vergadering alsmede toevoeging agendapunten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 22 november 2017

Deelnemers


Agendapunten

4
Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Te behandelen:

5
Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

Te behandelen:

6
Reactie op verzoek commissie inzake toezending nota’s naar aanleiding van het (nader) verslag over Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstuk 34445) en Wet uitvoering antidopingbeleid (Kamerstuk 34543)

Te behandelen:

8
10
20
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken per 16 november 2017)

Details

Besluit: ter informatie


Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -  

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
 2. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Kuik bij de RvW van 3 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 3. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 2. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 12 oktober 2017)
 3. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 24 oktober 2017)
 4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
 5. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holding (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 6. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 7. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
 8. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
 9. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)

VAO’s/VSO’s
     -
21
Stafnotitie - Overzicht nog te plannen AO’s met bijbehorende brieven en reeds besloten AO's te plannen in 2018/verzoek om stand van zakenbrief/overig