Commissievergaderingen

Woensdag 21 juni 2017

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze (verplaatst naar 29 juni 2017)

Vergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Uitreiking Herinneringsmedailles Baltic Air Policing (BAP) 21 juni 2017

Werkbezoek
Vliegbasis Leeuwarden

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure - Verzoek feitelijke vragenronde D-brief ‘Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN’

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek om instemming met het Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door...

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Besloten inwerksessie Defensie Personeel

Gesprek

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering: Presentatie rapporteurs over hun bevindingen inzake het Jaarverslag VWS 2016

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Jaarverslagen door Jetten en Middendorp

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Oprichting Europees Solidariteitskorps

Technische briefing
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering tot 13:00 uur

E-mailprocedure: Voortgangsrapportage IT en ERP

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Water

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

MIRT (GEANNULEERD)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Jaarverslag VWS 2016 (verplaatst naar 29 juni)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kinderopvang

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek reactie op rapport inzake berichtgeving 'Geïsoleerde terrorist is uitzondering'

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

MIVD en CTIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid lid Yesilgöz-Zegerius om het AO media van 28 juni a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Droogte en hongersnood in Somalië

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:15 - 17:00 uur

Delegatie Sudan

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

voorbereiding actualisatie rijksuitgaven

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Nationale Omgevingsvisie (Startnota NOVI)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Top Defensie Vorming

Gesprek
Klompezaal (besloten)