Debat geweest
21 juni 2017 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 21 juni 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 21 juni 2017 - 10.15-11.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

3
Analyse “Initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars en consequenties solvabiliteit zorgverzekeraars” van de Nederlandsche Bank

Te behandelen:

7
Invulling van de motie van het lid Voordewind over financiële ondersteuning beschikbaar stellen voor preventie alcoholgebruik (Kamerstuk 27565-153)

Te behandelen:

10
Stand van zaken inzake het hoger beroep dat is ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 11 februari 2014 (kenmerk CV 12-36237) over de bestuursrechtelijke premie

Te behandelen:

19
Reactie op motie van het lid De Lange over bespreken op welke wijze belemmeringen kunnen worden weggenomen om kansrijke eHealth toepassingen en procesinnovaties breed in de zorg ingevoerd te krijgen (Kamerstuk 33654-25)

Te behandelen:

21
Reactie op motie van het lid Bouwmeester c.s. over onderzoeken van de mogelijkheden voor een breed gedragen akkoord over sociale zorginnovatie (Kamerstuk 33654-24)

Te behandelen:

25
Antwoorden op vragen van de commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 2.2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (Kamerstuk 32772, nr. 17).

Te behandelen:

36
Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 juni 2017, over belemmeringen van goede behandeling van psychiatrische patiënten door psychiaters

Te behandelen:

45
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34725-XVI-2)

Te behandelen:

46
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
-

Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  3. Debat over het bericht dat een suïcidaal meisje niet de behandeling krijgt die nodig is (aangevraagd door het lid Kooiman bij de RvW van 14 juni 2017)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 10 mei 2017)
  2. Dertigledendebat over het te snel doorverwijzen van psychiatrische patiënten naar de Levenseindekliniek (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 6 juni 2017)

VAO’s/VSO’s
  1. VAO Dementie (AO van 7 juni 2017, met als eerste spreker het lid Gerbrands)
  2. VAO Jeugdhulp (AO van 8 juni 2017, met als eerste spreker het lid Kooiman)
47
Verzoek om stand van zaken brief inzake de toezegging om de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een advies (analyse) te vragen over (de willekeurige van) leeftijdsgrenzen.

Te behandelen:

50
Verzoek om stand van zakenbrief of de declaratie van gebruikskosten van AED’s door de Regionale Ambulancevoorziening bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer kan geschieden.

Te behandelen: