Commissievergaderingen

Woensdag 6 juli 2016

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Diplomatieke immuniteit uitgesteld tot na zomerreces

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Energieakkoord (verplaatst naar 5 oktober 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Delegatie werkbezoek Egypte

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Energie (verzamel AO) (verplaatst naar 5 oktober 2016-i.v.m. verplaatsen AO Energieakkoord van 29 juni naar 6 juli)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 7 en 8 juli 2016

Algemeen overleg
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Piraterijbestrijding

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Advies "De volle breedte van onderwijskwaliteit" van Onderwijsraad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 14:00 uur

Regeldruk care

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgang van de implementatie van de Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

JBZ-Raad op 7 en 8 juli 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Klompezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Voorstel van het lid Belhaj (D66) om de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen voor tweede termijn van het algemeen overleg Actieagenda Schiphol

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-15 juli 2016

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kinderopvang (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jaarverslag VWS 2015 (verplaatst naar 23 juni)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

NAVO Top 8-9 juli 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Dementiezorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Stichting Hart van Homo's

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:15 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Krimp en bevolkingsdaling (Tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Textiel en Conflictmineralen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 (TK 34497)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-15 juli 2016 (wordt omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)