Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 6 juli 2016
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 24-25/2016)
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitieop 6 juli 2016
Brief lid / fractie
Download Algemeen overleg over witwassen
Brief lid / fractie
Download Algemeen overleg over de kabinetsreactie op het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing”

Deelnemers


Agendapunten

1
33885 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Te behandelen:

5
Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en enkele andere verordeningen op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008)

Te behandelen:

11
Beantwoording van vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996)

Te behandelen:

13
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Te behandelen:

14
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
17
Reactie op het Eindrapport Overheidsdiensten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet binnen de ministerie gelieerde organisaties

Te behandelen:

21
64
Brievenlijst

Te behandelen:

65
BOR-notitie over Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (34475-VI, nr. 1)