Algemeen overleg : Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling

De vergadering is geweest

6 juli 2016
12:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
3e Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde brieven *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister voor Wonen en Rijksdienst

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • F. Bashir (SP)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie van de Autoriteit woningcorporaties op berekeningen indicatieve bestedingsruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Investeringsimpuls voor Rotterdam Zuid (NPRZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met stimulering van middensegment en renovatie) (Kamerstuk 27 926, nr. 261)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Albert de Vries c.s. over steun voor Rotterdam bij de opgave voor Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht van gebieden met onvoldoende leefbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data