Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 6 juli 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS van 6 juli 2016

Deelnemers


Agendapunten

11
33
48
Verzoek van de leden De Lange, Agema en Volp om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) aan te melden voor plenaire behandeling

Te behandelen: