Commissievergaderingen

Woensdag 25 mei 2016

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kleinschalige zorg

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Sociale veiligheid openbaar vervoer

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2015 inzake de Belastingdienst door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Sjoerdsma om het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom apart te agenderen

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Jaarverslag Veteranenombudsman 2015

Gesprek
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rechtspraak (verplaatst naar 5 juli 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

SER-voorzitter Mariëtte Hamer over SER-advies TTIP

Gesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Meststoffenverordening COM (2016) 157

Algemeen overleg
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Kurdistan Women Union inzake vluchtelingenhulp, IS en onderwijs

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie openbare raadpleging Transparantieregister

Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016

Algemeen overleg
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek Meerjaren Defensieplannen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Staat van de Volkshuisvesting (AO is samengevoegd met het AO Woononderwerpen). Nieuw tijdstip is 25 mei van 13.00 tot 18.00 uur.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Briefing door de Algemene Rekenkamer over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Aanpak intracommunautaire btw-fraude (briefing door dhr. Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:15 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op DNB-studie 'Tijd voor Transitie'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

aanvullende vragen Air Task Force Middle East

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

OECD over stelselreview

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring verdrag inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Het ADHD dossier in Nederland (Verplaatst naar 1 juni 2016)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen (32043-324)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek loonontwikkeling en AIQ

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Aanpak intracommunautaire btw-fraude (briefing door dhr. Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer)(verplaatst naar 13.30 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Transportraad d.d. 7 juni 2016

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

OECD over stelselreview (verplaatst naar 14.00 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel om reactie te vragen op aangenomen motie over Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Procedurevoorstel rapport commissie-Oosting 2

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:15 - 18:30 uur

Rapport van Algemene Rekenkamer over resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek vh lid Rog om reactie staatssecretaris op brief inzake advies Diagnostische tussentijdse toets, vóór 31 mei a.s.

E-mailprocedure
(besloten)