Commissievergaderingen

Dinsdag 24 februari 2015

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Antwoorden op schriftelijke vragen Omzigt over de zaak-Spijkers (verplaatst naar 17 maart 2015)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek spoed-AO Bekostiging vluchtelingenkinderen in het po en vo

E-mailprocedure

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Extra procedurevergadering IS GEANNULEERD.

Procedurevergadering
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aandacht vragen voor het belang van mensenrechten educatie in het onderwijs.

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding handtekeningen aangaande nut en noodzaak van het onderwijs in de moedertaal bij jonge kinderen.

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (aanvullende vragen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

IOB-onderzoek "Nederlandse coalitievorming en multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming" (wordt verplaatst i.v.m. plenair debat terugblik Europese Top)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kwaliteit loont

Technische briefing
Klomp├ęzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

(Informele) RBZ Handelsraad

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Vastgoed Defensie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal