Commissievergaderingen

Woensdag 11 februari 2015

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:45 - 09:55 uur

Aanbieding petitie "Naar een andere universiteit"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Europese en internationale Defensiesamenwerking

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vrijwillige ouderbijdrage in het funderend onderwijs (HET ALGEMEEN OVERLEG IS OMGEZET NAAR EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

Inbreng schriftelijk overleg

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Politie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (verplaatst naar 26 maart 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

PPC Marinierskazerne Zeeland

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbeidsmarktbeleid (wordt voortgezet op 5 maart 2015)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) (34117)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Invoering integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg (32620, nr. 139)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Briefing door de Algemene Rekenkamer 'EU-trendrapport 2015' (verschoven naar 10 februari 16.30-17.30 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Beleggingsverzekeringen (verplaatst naar 15 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën (Let op: verplaatst naar 12 februari 2015)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het marktanalysebesluit over de markt voor ontbundelde toegang.

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 18:45 uur

Eurogroep/Ecofin Raad (Geannuleerd i.v.m. overlap extra vergadering van de Eurogroep in Brussel )

Algemeen overleg
Geannuleerd