Algemeen overleg : Wetenschapsbeleid

De vergadering is geweest

11 februari 2015
10:00 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunten*)

Spreektijd 4,5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nederland gastland van de Europese onderzoekinfrastructuur JIV-ERIC

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  De Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie inzake ‘Science 2.0’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het artikel in de Volkskrant van dinsdag 2 september 2014 inzake "Academicus wordt flexwerker"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, financieringsronde 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

  In de PV OCW van 3 juli is besloten dit stuk over te dragen aan de cie. EZ en ook te betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging uit het Algemeen Overleg Wetenschapsbeleid van 4 december 2013 over overheadkosten bij hogescholen en universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het IBO-rapport Wetenschappelijk Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van het advies “Boven het Maaiveld” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het overzicht Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2012-2018 (TWIN)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding eindrapport "Evaluatie van de KNAW 2014"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding rapport 'Uitkomsten feitenonderzoek matchingbehoefte op (Europese) onderzoeksubsidies'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding herziene Standard Evaluation Protocol (SEP)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding van het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding drie rapporten inzake het “Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren”-project

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toelichting van de plannen met betrekking tot de veranderingen bij NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Benoeming voorzitters Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang op het gebied van open access

  Te behandelen:

  Loading data