Algemeen overleg

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg: "Wetenschapsbeleid"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunten*)

Spreektijd 4,5 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2015, over het Wetenschapsbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene Convocatie algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 11 februari 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

Te behandelen:

8
Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

Details

In de PV OCW van 3 juli is besloten dit stuk over te dragen aan de cie. EZ en ook te betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid

Te behandelen: