Algemeen overleg : Politie

De vergadering is geweest

11 februari 2015
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.W. Opstelten
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • P. Oskam (CDA)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Inzet medewerkers van het Ministerie van Defensie in Amsterdam ten behoeve van het terugdringen van het aantal woninginbraken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbesteding politievoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman omtrent zijn bemerkingen over het Coulancebeleid PTSS Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid “De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding WODC-rapport "Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij de politie"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  De dienstverlening van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het onderzoeksrapport "Suïcide bij ambtenaren van politie"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overbrugging levering politievoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op het rapport Politie en verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op onderzoek naar training mentale kracht en psychosociale gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit houdende regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aanbestedingen Randapparatuur C2000 en Ademanalyseapparatuur nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data