Commissievergaderingen

Donderdag 25 september 2014

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wetsvoorstel Modernisering urennorm onderwijstijd VO

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Financieel toezicht (het AO is uitgesteld tot na openbaarmaking van het CFT rapport en de ontvangst van de reactie van de regering van Aruba daarop)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Ruimtelijke Ordening (eerste termijn Kamer)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

RTG Bouwsparen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

wetsvoorstel Studievoorschot (briefing start aansluitend aan de stemmingen)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Positioneringsnota universitair medische centra (umc's) - 33278-4

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rechtstreekse betaling van huurtoeslag aan woningcorporaties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluitvormingsprocedure huurtoeslag

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek over Ambachtseconomie

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Evaluatie verkiezingen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

ACM over haar adviezen over de concessies voor het hoofdrailnet

Technische briefing
Klompezaal (besloten)