Commissievergaderingen

Maandag 30 juni 2014

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA, Annual Session, Baku

Vergadering
ja (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Dhr. J. Remkes

Verhoor
Enquêtezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Gecombineerd werkbezoek aan de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in het kader van de door minister voor Wonen en Rijksdienst aangekondigde Novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Werkbezoek
Hilversum (van 10.00 tot 13.00) en Baarn (van 13.30 tot 15.00 uur)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief" (33400-VIII-164) (Is uitgesteld tot na het zomerreces)

Notaoverleg
(verplaatst)

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 16:00 uur

Mensenrechtenbeleid

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Mw. S. Dekker

Verhoor
Enquêtezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 19:00 uur

initiatiefnota Ypma inzake samenwerkingsscholen en beleidsnota samenwerkingsscholen

Notaoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 16:00 - 23:59 uur

Dhr. P. Winsemius

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Presentatie rapport over rol Turkije bij conflict in Syrië

Bijzondere procedure
Klompezaal