Commissievergaderingen

Dinsdag 24 juni 2014

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 3e deelsessie, Straatsburg

Vergadering
ja (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 15:30 uur

Oefening: Lowlands Grenade 2014, internationale Gendarmerie oefening, Koninklijke Marechaussee

Werkbezoek
Geannuleerd Lauwersmeer, Groningen (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Epilepsie Vereniging Nederland - Behandelmethode Nervus Vagus Stimulatie (NVS) (tot nader order uitgesteld)

Petitie
Statenpassage (verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Actiegroep "Behoud de Nederlandse Algemene Keuringsdienst" biedt aan een petitie voor behoud van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding advies m.b.t. nieuwe Erfgoedwet van Vereniging Rembrandt en Stibbe

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - Z10668

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang inzake de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015 - 30597-444

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 15:00 uur

NADER - Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Zorgverzekeringswet (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

ERTMS

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Stand van zaken centrale Wft-examinering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Euthanasie in de psychiatrie (verplaatst naar 11 september 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Gezamenlijke procedurevergadering van de commissies Economische Zaken uit de Eerste Kamer en uit de Tweede Kamer

Procedurevergadering
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Werkbezoek Vietnam (alleen voor delegatieleden)

Technische briefing
Marcus Bakkerkamer (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Procedurevergadering Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Klompezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek wgr. Nationaal budgetrecht met de Raad van State

Gesprek
Raad van State, Binnenhof 1 (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:15 - 16:45 uur

Gezamenlijke procedurevergadering van de commissies V&J en BiZa Tweede Kamer en de commissies V&J, I&A/JBZ en BZK/AZ Eerste Kamer

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:15 - 19:15 uur

Jaarverslag en Slotwet Defensie en rapport Algemene Rekenkamer

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Briefing Toezicht op presteren van woningcorporaties door ARK (aansluitend aan pv. cie. WR)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:45 - 17:15 uur

Gezamenlijke procedurevergadering van de commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit de Eerste Kamer en uit de Tweede Kamer

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Rapport “Mensenhandel in en uit beeld 2” en rapport “Nationaal verwijzingsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel”

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Openbaar gesprek met DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel; toelichting DNB op recente monetaire besluiten ECB

Gesprek
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Eventuele uitloop vergadering cie WR

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Integratieonderwerpen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2013 ministerie Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 19:15 - 20:15 uur

Gesprek wgr. Nationaal budgetrecht met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

IGK en IMG

Algemeen overleg
Thorbeckezaal