Procedurevergadering : Procedurevergadering Wonen en Rijksdienst

De vergadering is geweest

24 juni 2014
16:00 - 16:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • R.W. Knops (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • S. Karabulut (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding afschrift van de reactie aan Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond inzake de toepassing van de overgangsregeling eigenwoningschuld bij beëindiging partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoek naar de omvang van de funderingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg op 3 maart 2014, om een inzicht in regionaal woonaanbod te krijgen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verbetering kwaliteitsborging in de bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toegankelijkheid gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de Voorhang van het Bouwbesluit 2012 (Kamerstuk 32757, nr.98)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen ten aanzien van opleidingsinstituten en academies bij de Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  EU-voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rondetafelgesprek Langer zelfstandig wonen

  Opzet rondetafelgesprek en datumvoorstel 4 september 2014 van 14.00-16.00 uur.
  Ter bespreking.
 14. 14

  Uitwerking van de inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang aantal rijksacties Energieakkoord voor energiebesparing woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 XVIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding sectorconsultatie wooncoöperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Inplannen van het algemeen overleg Bouwregelgeving voorafgaand aan het zomerreces

  Besluit: het verzoek van het lid De Vries (PvdA) om het algemeen overleg Bouwregelgeving voorafgaand aan het zomerreces in te plannen, wordt niet gehonoreerd. 
  Het algemeen overleg wordt zo spoedig mogelijk na het zomerreces ingepland.