Commissievergaderingen

Donderdag 13 februari 2014

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA Winter Meeting

Werkbezoek
Wenen (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Pensioenonderwerpen (verplaatst naar 5 maart 2014; i.v.m. samenloop plenaire agenda)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Ontvangst delegatie Indonesiche diplomaten via Clingendael

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Schone lucht voor Europa

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

vmbo (Is tot nader order uitgesteld; naar verwachting tot medio maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Briefing over rapport ‘Naar een Tweefasenproces' (verplaatst naar 14.00 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 10:30 uur

Extra procedurevergadering (alleen leden werkgroep Nationaal budgetrecht)

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Decharge uitvoering Europese begroting 2012 (briefing door ambtenaren EC)

Technische briefing
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Privacy (verplaatst naar 12 februari 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (wordt verplaatst naar 20 februari 2014)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Biotechnologie en Kwekersrecht - datum is gewijzigd in 20 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte - datum is gewijzigd in 19 februari 2014, van 18.00-21.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Uitvoering Inkomensafhankelijke huurverhoging

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Hervorming Rijksdienst (verplaatst naar 4 maart 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie IOB evaluatie buitenlands beleid in Latijns-Amerika.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Niet meer vergoeden van dyslexiezorg via remedial teacher met Master Special Educational Needs (M SEN) per 2014 - 2013Z24366

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Briefing over rapport ‘Naar een Tweefasenproces'

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Moeder-Dochter Richtlijn (vragen aan de Europese Commissie)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

RBZ-Handelsraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Partner- en gezinsmigratie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Signalering probleem bij paspoort minderjarige kinderen van gescheiden ouders

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Huiselijk en/of eergerelateerd geweld (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht (verplaatst naar 5 maart 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Informatievoorziening Groot Project Vervanging F-16 door Defensie en Financiën

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Informatievoorziening Groot Project Vervanging F-16 door AR

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

'Bezuiniging op de zorgtoeslag. Realisatie en effect' (ARK)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:15 - 19:15 uur

Euthanasie - 2e termijn (zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
(verplaatst)