Algemeen overleg

Uitvoering Inkomensafhankelijke huurverhoging

Algemeen overleg: "Uitvoering Inkomensafhankelijke huurverhoging "Deze vergadering is geweest

2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 februari 2014, over uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convo AO Uitvoering Inkomensafhankelijke huurverhoging d.d. 13 februari 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten