Commissievergaderingen

Woensdag 3 februari 2010

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Research en Development reducties 2010

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel

Tijd vergadering 10:00 - 18:30 uur

Openbare gesprekken Parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel

Verhoor
Enquêtezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Personeel Defensie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Elfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voortzetting AO Segregatie in het onderwijs (van 20-1-2010)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 10:45 uur

Strippenkaart moet blijven

Petitie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Binnenvisserij

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

OV-chipkaart (tweede termijn AO 21 januari 2010)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Luchtvaart algemeen (is verplaatst naar 11 februari)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

BMC-eindrapport over het Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg

Gesprek
Statenlokaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

delegatieoverleg werkbezoek Servië-Kosovo (alleen voor delegatieleden)

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nationaal Waterplan

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Toezicht op stabililiteit financiële markten (32255)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Brief Algemene Rekenkamer Stimuleringsmaatregelen kabinet in kader kredietcrisis (31371-305)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Opvang zwerfjongeren (32267)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer Tweede AR-rapportage kredietcrisis (31941-3)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Staatsbosbeheer

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Arbeidsmarktbeleid (verplaatst naar 10 februari 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin (LET OP AFWIJKEND TIJDSTIP)

Procedurevergadering
Statenlokaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

In het kader van een bijzondere procedure ontvangt het lid Omtzigt (CDA) de Nederlandse Orde van Belastingsadviseurs (NOB)

Bijzondere procedure
Statenlokaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Gesprek met Nationale ombudsman over relatie kabinet en Nationale ombudsman

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van de Waterschapswet i.v.m. het houden van waterschapsverkiezingen na het instellen van een waterschap

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Palliatieve zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

de heer Van Kesteren, ambassadeur voor Nederland te Sofia, Bulgarije

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Luchtkwaliteit

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Financiële situatie woningcorporaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Helpdesk financieel-economische criminaliteit en Hulplijn 113 (verplaatst naar 2 februari 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Kabinetsstandpunt advies Commissie Brouwer-Korf en evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Tweede voortgangsrapportage veiligheid begint bij voorkomen (verplaatst naar 11 maart 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 19:00 - 19:15 uur

Extra Procedure vergadering VW i.v.m. brief luchthaven Twente in relatie tot AO Luchtvaart

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal