Commissievergaderingen

Woensdag 18 november 2009

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Besluit afbreking zwangerschap (2e termijn vindt plaats op 13 januari 2010)

Algemeen overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wajong-onderwerpen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Leven lang leren (verplaatst naar 16 december 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (Raambrief)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kansspelen (verplaatst naar 8 december 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Ruimte voor de rivier (is verplaatst naar 3 december)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:15 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad

Algemeen overleg
Statenlokaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nahang Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2010

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Rijksbaggerdepots (tot nader order geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 16:15 uur

Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Rondetafelgesprek over leerlijnen en het referentiekader rekenen en taal

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken Winnersway Verslavingszorg - 31913-13

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Aanbieding van en briefing over het onderzoeksrapport "Knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie van de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld"

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Sanctie instrumentarium NMa

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Pakketstudies ring Utrecht en spoorlijn Utrecht-Breda (AO vervallen, agendapunten betrokken bij het notaoverleg MIRT)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Wetsvoorstel herziening ten nadele (32044) en wetsvoorstel hervorming herziening ten voordele (32045)

Rondetafelgesprek
Statenlokaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

Inburgering buitenland en huwelijksmigratie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Extra procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

Duurzaam inkopen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd