Algemeen overleg : Pakketstudies ring Utrecht en spoorlijn Utrecht-Breda (AO vervallen, agendapunten betrokken bij het notaoverleg MIRT)

De vergadering is geannuleerd

18 november 2009
15:00 - 17:00 uur
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Algemeen overleg GEANNULEERD.
Tijdens de procedurevergadering van 11 november is besloten het AO te laten vervallen en de agendapunten te betrekken bij de Notaoverleggen MIRT op 7 en 14 december a.s.