Algemeen overleg : Wajong-onderwerpen

De vergadering is geweest

18 november 2009
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.P.H. Donner
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • C.W.A. Jonker (CDA)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • S.A. Blok (VVD)
 • P.P.E. Lempens (SP)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • J.L. Spekman (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Aanpak werk voor Wajongers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vraag van het lid Koser Kaya (kenmerk:2009Z07920) met betrekking tot het Botsboek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april jl. *

  Te behandelen:

  Loading data