Procedurevergadering : Procedurevergadering Jeugd en Gezin

De vergadering is geweest

18 november 2009
11:45 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Nadere informatie over het functioneren van de klachtencommissies in de jeugdzorg, de procedures daarbij en de positie van ouders en het klachtrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen uit de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Jeugd en Gezin 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Dijsselbloem en Uitslag in verband met aanpassing van de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene Nabestaandenwet (31 890)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkbezoek Zweden meireces 2010

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

  Alle fracties mogen één lid afvaardigen waarbij de voorzitter van de delegatie niet wordt meegeteld als lid van een fractie. Indien namens uw fractie nog geen aan- of afmelding is doorgegeven, dan kunt u deze alsnog richten aan de griffier van de commissie JenG.

   

 6. 6

  Uitvoering van de motie Dijsselbloem c.s. (32123 XVII, nr. 13)

  Te behandelen:

  Loading data