Commissievergaderingen

Donderdag 17 september 2009

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - n.n.b. uur

Voornemen tot instellen van een baten-lastendienst met als titel "Agentschap Uitvoering"

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Extra procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Statenlokaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Inbreng feitelijke vragen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetssstandpunt scheiden van wonen en zorg - 30597-78

Inbreng feitelijke vragen

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

EXTRA procedurevergadering inzake de Crisis en herstelwet

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Aanvullende maatregelen n.a.v. de nieuwe vondst van de Oost-Aziatische boktor

Inbreng feitelijke vragen

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ontwerp besluit wijziging diverse scheepvaartreglementen

Inbreng feitelijke vragen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Europa-overleg: Informele OJC-Raad

Inbreng schriftelijk overleg

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Geluidscontouren F-35

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

gesprek met vier DG's van het ministerie van BuZa te Georgiƫ

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)