Inbreng feitelijke vragen : Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

De vergadering is geweest

17 september 2009
12:00 uur
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

    Te behandelen:

    Loading data