Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 september 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.J. Ormel (CDA)
 • M.C. Haverkamp (CDA)
 • K.G. Ferrier (CDA)
 • E. Irrgang (SP)
 • H. van Bommel (SP)
 • A.J. Boekestijn (VVD)
 • M. Peters (GroenLinks)
 • H.E. Waalkens (PvdA)
 • A. Nicolaï (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging voor bezoek aan Servische Republiek in de eerste helft van september 2009

 3. 3

  Uitnodiging werkconferentie 26 september 2009 over de samenwerking tussen particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkbezoek Grote Merengebied

  De delegatie voor het werkbezoek aan het Grote Merengebied in januari 2010 bestaat uit de volgende commissieleden:
  Ormel (voorzitter), Ferrier, Gill'ard, Irrgang, Boekestijn, De Roon en Vendrik. Nog voor het Herfstreces zal een eerste delegatievergadering plaatsvinden.
   

 5. 5

  Ontvangst delegatie Zuid Soedan.

 6. 6

  Ontvangst Afghaanse Delegatie.

 7. 7

  verzoek ontvangst delegatie Irak

 8. 8

  Voorlopige toepassing verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en van het voornemen tot opzegging van verdragen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van de leden Gill'ard en Ferrier inzake klachtenprocedure bij 100%-controles op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering motie Peters/Van Bommel (28676, nr. 78) inzake nucleaire ontwapening als onderdeel van herziening strategisch concept NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Ethiopië van 9 t/m 13 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het rapport 'The End of the Beginning' over wederopbouw post-conflict Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 14 en 15 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (‘Gymnich’) van 4 en 5 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de 120e zitting van de Assemblee van Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Behandeling begroting Buitenlandse Zaken 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Rapport commissie Goldstone over Gaza conflict

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gesprek met nieuwe Aids-ambassadeur

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  AO West-Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang pilot circulaire migratie

  Te behandelen:

  Loading data