Procedurevergadering : Extra procedurevergadering VROM

De vergadering is geweest

17 september 2009
10:00 - 10:15 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Agendapunten

  1. 1

    Deelname klimaatconferentie Kopenhagen