Commissievergaderingen

Woensdag 29 september 2010

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Financiering WGA (26448-433)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Verzamel-algemeen overleg PPS (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2009 (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Informele Raad Interne Markt (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Besloten technische briefing Belastingplan 2011 c.a. (verplaatst naar 6 oktober 2010)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 30 september a.s. 15.00 uur)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Schenkingsfaciliteit ORIO

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Ondernemerschap/Kredietverstrekking (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Schenkingsfaciliteit ORIO verplaatst naar 10.30 uur

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Statenlokaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin (verplaatst naar 30 september)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering commissie NAAZ

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

IMF/Wereldbank (verplaatst naar 23 september 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

ICT-projecten bij de rijksoverheid (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

IGZ (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod, etc (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering commissie Justitie (tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 30 september a.s. 15.00 uur)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa, de heer mr. P. Kalbfleisch, en het lid van de Raad van Bestuur van de NMa, de heer mr. drs. J.Th. A. de Keijzer...

Gesprek
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

OV-chipkaart (Tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Diverse onderwerpen CO2-opslag (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Aanpak risicojongeren (verplaatst naar 30 september 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Regeldruk bedrijven (AO verplaatst naar 5 oktober 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Blanco verslag wetsvoorstel 32488 Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in verband met de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Procedurevergadering Financiën (verplaatst naar 30 september 2010)

Procedurevergadering
Geannuleerd