Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie NAAZ

De vergadering is geweest

29 september 2010
12:30 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.I.I. van Beek (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • W. Hachchi (D66)
 • J. Recourt (PvdA)
 • E. Lucassen (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Publicatie voorontwerp wijziging Grondwet i.v.m. de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit onderstand BES (Kamerstukken 2009/2010, 31957, nr. D/13)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publicatie in het Staatsblad van het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  23428 Nota van wijziging inzake de Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  32428 2e Nota van wijziging inzake de Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een werkbezoek gebracht aan Aruba en de Nederlandse Antillen van 28 juni tot en met 2 juli

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Programma Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vertrouwelijke toezending van de analayse Criminaliteitsbeeld Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie in het Staatsblad van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezending van stukken i.v.m. de Slot Ronde Tafel Conferentie (Slot-RTC) op 9 sept. a.s. in het kader van de staatkundige veranderingen van de Nederlandse Antillen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding voortgangsrapportages inzake de implementatie en uitvoering van de te nemen verbeteringen na het bezoek van het CPT aan de Nederlandse Antillen en Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapportage over fiscale ondersteuning aan de Nederlandse Antillen (motie Leerdam, 31568, nr. 42)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Laatste stand van zaken met betrekking tot Bon Futuro te Curaçao en met de verwachtingen over de opheffing van het land van de Nederlandse Antillen per 10-10-2010

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van 22 april jl. naar aanleiding van de brief van het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire van 9 april jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vertrouwelijke toezending van het voorlopig ontwerp van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting tussen de belastingstelselsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribisch gebied gelegen deel van het land Nederland (Belastingregeling voor het land Nederland).

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie n.a.v. de vraag van het lid Recourt inzake de grondwettelijkheid van de motie van lid Bosman (31954, nr. 35) INCLUSIEF BIJLAGE

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbevelingen voor de behandeling van de jaarverslagen 2009 en de Rijksbegroting 2011

 27. 27

  Toekomst- en onderzoeksagenda 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Naamswijziging commissie NAAZ na 10 oktober 2010

  De voorzitter brengt in herinnering dat de naam van de commissie zal moeten worden gewijzigd in verband met de opheffing van het land Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010. Een mogelijke naam is de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. Hij zal hierop nog terugkomen.